course-details-portlet

IDG1006 - Fysisk prototyping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosessrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosessrapport 100/100

Faglig innhold

Utvikling og testing av prototyper er et sentralt tema innen interaksjonsdesign og i dette emnet får studentene stifte bekjentskap med prototypens rolle i designprosessen.

Studentene skal i dette emnet gjennomføre et prosjekt som leder studentene gjennom utvikling av flere konseptforslag som videre blir til skisser og low-fi papirprotyper for til slutt å ende som medium-fidelity prototyper i tre og enkel elektronikk. Arbeidet gjennomføres etter en formativ-iterativ undervisningsmodell der studentene møter til veiledning og utvikler prosjektet sitt gjennom flere iterasjoner.

Studentene får veiledning underveis og arbeidet gjøres i hovedsak individuelt, men studentene deltar også i en liten gruppe som møtes underveis i veiledningen og utenfor undervisningen for å støtte og hjelpe hverandre underveis i emnet.

Emnet skjer i en verkstedomgivelse og en tidlig oppgave i emnet er dermed et generelt sikkerhetskurs, samt opplæring i ulike metoder, verktøy og materialer for å drive rapid prototyping.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha:

Grunnleggende kunnskap om...

 • ...helse, miljø og sikkerhetsutfordringer og -løsninger i et verkstedmiljø
 • ...enkel brukertestingsmetoder
 • ...prototypens rolle i en designprosess
 • ...bærekraftsrelaterte momenter knyttet til produksjon av fysiske prototyper
 • ...iterativ utvikling av en fysisk prototype
 • ...ulike former for produksjonsmetoder
 • ...elektronikk brukt i prototypingssammenheng

Grunnleggende ferdigheter

 • lage deler til prototypen med to ulike produksjonsmetoder
 • sette sammen enkle elektroniske komponenter og egenproduserte deler for å lage en fysisk prototype
 • bruke ulike maskiner, materialer og enkel elektronikk til å lage komponenter til fysiske prototyper
 • arbeide på en trygg og sikker måte på et verksted

Grunnleggende generell kompetanse

 • kunne arbeide med kvalitetsforbedring, delvis sammen med andre mennesker, gjennom å samle inn, systematisere og bruke tilbakemeldinger fra brukere av fysiske systemer

Læringsformer og aktiviteter

See avsnitt om faglig innhold.

Obligatoriske aktiviteter

 • Dokumentere gjennomgått teori og helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Dokumentere deltakelse i praktisk HMS-gjennomgang i verkstedet
 • Opprette prosessrapport og skrive et utkast til introduksjon
 • Dokumentere starten på innsiktsarbeidet
 • Dokumentere den initielle problemdefinisjon og starten på ideutviklingsarbeidet
 • Dokumentere gjennomført opplæring i additiv og subtraktiv produksjon
 • Dokumentere påbegynt prototype i første iterasjon

Mer om vurdering

Studentene dokumenterer og reflekterer omkring prosessen og produktet sitt løpende, skriftlig og digitalt underveis i emnet. Studentene gir fagansvarlig tilgang til sin skriftlige dokumentasjon for å kunne få løpende relevant veiledning. Arbeidet utgjør en prosessrapport som studentene til slutt pakker sammen og leverer i NTNUs eksamenssystem. Arbeidet får til slutt bokstavkarakterer fra A-F.

Studentene gjennomfører tidlig et online sikkerhetskurs og går også individuelt gjennom digitale læringsressurser som må være gjennomført før studentene får tilgang til maskiner og utstyr i verkstedet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)

Forkunnskapskrav

Emnet er begrenset til studenter i programmet Bachelor i Interaksjonsdesign.

Kursmateriell

Studentene vil få tilgang til digitalt læringsinnhold i kurset, men vil måtte kjøpe fysisk kursmateriell i form av enkel elektronikk for inntil 1100 kroner i starten av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosessrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosessrapport 100/100

Utlevering
20.11.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU