course-details-portlet

IDG4113 - User Centered Design to Post Human Design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Bruker-sentrert design til Post-menneskelig design og videre:

 • Etikk
 • Prinsipper og kunnskaps begreper i nøkkeltradisjoner i Interaksjonsdesign
 • Prototyping metoder
 • Oppgaveanalyse og andre praktiske designmetoder
 • Kunnskapskonsepter knyttet til interaksjonsdesign, brukersentrert design, eco-sentrisk design, post-menneskelig design og videre (episteme, techne, phronesis, praksis, situasjon, kultur, tradisjon, forestillningsevne/imagination, agency, re-generativ læring)

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha en grundig oversikt over en mangfold av forskjellige designtradisjoner som finnes for å sikre produkter og tjenester, kunnskap og prosesser for ulike formål og situasjoner, i Interaksjonsdesign. Studenten skal ha inngående kunnskap om brukersentrerte metoder og utover, ofte brukt for å levere høykvalitets produkter. Studenten skal kunne anvende denne kunnskapen til å designe og optimalisere resultatet i produkter, tjenester og interaktive miljøer.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å vurdere kravene, oppgavene og dens etikk i ulike situasjoner, initiere, lede, teoretisere og utføre designarbeid, i ulike tradisjoner innen Interaksjonsdesign.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne analysere og vurdere hensiktsmessigheten av ulike designstrategier og metoder i designarbeid i hver tradisjon. Studenten skal kunne analysere, reflektere over og diskutere faglige og etiske problemstillinger innen design, knyttet til de ulike tradisjonene.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Oppgaver
 • Prosjektarbeid
 • Seminarpresentasjon + skreven oppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar

Mer om vurdering

Gruppe Prosjektarbeid (100%).

Obligatorisk arbeidskrav:

 • Gruppeoppgave: Skriftlig seminaroppgave med muntlig fremføring
 • Workshops
 • Design av konsepter og prototyper

Dersom emnet ikke er bestått, må emnets obligatoriske oppgaver gjennomføres på nytt ved neste ordinære gjennomkjøring av emnet.

Ved frivillig gjentak (forbedring av karakter) må hele emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)

Forkunnskapskrav

Opptak til studieprogrammet: Master i interaksjonsdesign.

Kursmateriell

Hopkins, Rob (2019). From what is to what if, unleashing the power of imagination to create the future we want. White River Junction : Chelsea Green Publishing.

Utvalgte artikler og papers

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU