course-details-portlet

HMSID - HMS og praksiskurs Maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Digital modul
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital modul 100/100

Faglig innhold

HMSID er et HMS-kurs for Arkitektur og Design, Institutt for Design (AD-ID). Kurset skal gi studenter et godt overblikk over hva HMS er samt skape et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsplass og studiested. Kurset gir deg som student informasjon om risikofylt arbeid, førstehjelp, brann, avvik og mer.

HMSID består av ett fysisk og ett teoretisk HMS kurs. Det fysiske består av en introduksjon av verkstedet, rutiner og arbeidsområder. Det teoretiske er et digitalt kurs med eksamen i inspera.

Kurset har også som mål å gjøre deg som student bedre kjent med hvilke muligheter og digitale hjelpemidler som finnes på NTNU.

Læringsutbytte

Studentene skal ha basis kunnskaper innenfor helse, miljø og sikkerhet med vekt på gode rutiner for praktisk arbeid i verksteder og laboratorier

Studentene kan ha gode kunnskaper om sikkerhet innenfor de områdene som fordypningsmodulene representerer.

Læringsformer og aktiviteter

HMSID består av:

Selvstudium

Teoretisk HMS-kurs med informasjon i Blackboard og eksamen i inspera

Praktisk HMS-kurs med obligatorisk fysisk oppmøte

Obligatoriske aktiviteter

  • Fysisk modul

Mer om vurdering

HMS grunnopplæring er et obligatorisk arbeidskrav og må være gjennomført før modulopplæring kan påbegynnes.

Fysisk oppmøte er obligatorisk.

Laboratorieavdelingen fører oversikt over de studentene som har gjennomført tilstrekkelig HMS-opplæring på det ulike utstyret.

Studenten får karakteren bestått eller ikke bestått, basert på en hjemmeeksamen med flervalgsspørsmål.

Hvis emnet ikke bestås, må studenten følge neste ordinære gjennomføring av emnet, kommende semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

HMS-kursmateriell gjøres tilgjengelig i Blackboard

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Digital modul

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Digital modul 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Digital modul 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU