course-details-portlet

IDG3800 - Mappe og utstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Innlevering av portefølje 40/100
Utstilling 60/100 2 dager A

Faglig innhold

Dette emnet har to mål: Studentene skal tilegne seg kunnskap om utviklingen av en personlig portefølje brukt til selvpromotering, og som gruppe få erfaring med å organisere og promotere en utstilling.

Presentasjonen av studentenes mapper skal skje fysisk, så vel som i digital form, og skal være egnet til å hjelpe studentene å formidle deres kunnskap og ferdigheter når de skal ut og søke jobb. Dette emnet bygger på kunnskap og ferdigheter studenten har tilegnet seg tidligere i programmet og er i stor grad studentledet.

Klassen vil være selv ansvarlig for å organisere og promotere den endelige utstillingen ved hjelp av prosjektledelse- og markedsføringsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Grunnleggende kunnskap om hva en digital portefølje kan være
 • Grunnleggende kunnskap om hva en designutstilling kan være
 • Grunnleggende forståelse for digitale markedsføringsmetoder

Ferdighetsmål:

 • Bygg en online portefølje
 • Bruk av digitale markedsføringsmetoder under veiledning

Generelle kompetansemål:

Kunne analysere behov, målgruppe, muligheter, rammebetingelser og tilgjengelige ressurser og skape syntesen i form av studentens digitale mappen og studentens del av avgangsutstillingen.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger/seminarer
 • Veiledninger

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell prosjektplan
 • Individuelt bidrag i markedsføring og fremføring av utstilling
 • 3 workshops

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan
 • Individuellt bidrag i markedsføring og fremføring av utstilling
 • 3 workshops

Mer om vurdering

Oppgavevurdering:

 • Valg og utførelse av personlig merkevarebygging
 • Valg og presentasjon av arbeid på en digital plattform
 • Valg og presentasjon av arbeid i en utstilling

Utstillingsvurdering:

 • Individuelt bidrag til felles utstillingsdesign og -oppsett
 • Refleksjonsnotat om eget bidrag til felles utstillingsdesign og -oppsett

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaksjonsdesign (BIXD)
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter i programmet Bachelor i webutvikling og Bachelor i interaksjonsdesign. Emnet forutsetter at følgende emner er bestått:

 • IDG1000 - Grafiske grunnemne
 • IDG2200 - Prototyping for nettbrett og mobil, eller IDG2201 - Designsystemer og universell utforming for digitale flater
 • IDG1362 - Introduction to user-centered design
 • IDG1007 - Prosjektstyring, eller tilsvarende

Emnet forutsetter også at studenten har deltatt i majoriteten av kjerneemner i programmet og deltagelse i bachelorprosjekt.

Kursmateriell

Pensum vil bli annonsert i starten av semesteret der emnet ligger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Innlevering av portefølje 40/100

Utlevering
13.05.2024

Innlevering
23.05.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Utstilling 60/100 A 22.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU