Kunstnerisk og arkitektonisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk og arkitektonisk utviklingsarbeid

Bilde av utstilling. Foto: Bruce Sampson

Hva er kunstnerisk utviklingsarbeid?

Kunstnerisk utviklingsarbeid er faglig, kunnskapsbasert virksomhet som er likestilt med forskning ved fakultetet.

Kunstnerisk utviklingsarbeid kan defineres som kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet. Kunstproduktene deles i hovedtypene «verk» og «framføringer». Undertyper er for eksempel skisser, arkitekturmodeller, malerier, installasjoner og ferdige byggverk.

Kunstnerisk utviklingsarbeid foregår både i ansattes forskningstid og gjennom eksternfinansierte prosjekter. Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid registreres i forskningsdatabasen Cristin.

Formidling - kunstnerisk utviklingsarbeid

Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultetet har fem gjennomgående satsingsområder som omfatter forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, innovasjon og utdanning. Fra våren 2015 er organisasjonen i gang med et arbeid for å utvikle og tydeliggjøre disse satsingsområdene:

  • Smarte og bærekraftige byer
  • Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø
  • Helsefremmende arkitektur og omgivelser
  • Kunst og estetikk som samfunnsbærere
  • Innovative læringsformer

Enheter

Enheter for kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunstnerisk utviklingsarbeid foregår ved alle fakultetets institutter og sentre. Ved to institutter jobber de ansatte med kunstnerisk utviklingsarbeid i et særlig stort omfang:

 


Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har et overordnet, nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Statlige midler blir kanalisert til programmet. De tildeles gjennom nasjonal konkurranse gjennom to ulike program, prosjektprogrammet (2010-) og stipendiat­program­met (2003-). Alle kunstarter i landet konkurrerer om midlene som tildeles gjennom programmene, så nåløyet er trangt.