Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid

Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultetets ansatte registrerer formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid i Cristin-databasen. Bidrag til utstillinger og presentasjoner registreres i kategorien «Kunstnerisk og museal presentasjon». I 2015 registrerte våre ansatte 42 poster i denne kategorien mot 46 i 2014.

Ett eksempel er kunstner Anne-Karin Furunes som er registrert med flere internasjonale separatutstillinger. Furunes er internasjonalt kjent for sine portretter der hun benytter en egenutviklet hullteknikk.
Anne-Karin Furunes - Wikipedia

Kunnskapsformidling om den skapende virksomheten ved fakultetet blir registrert i en rekke kategorier i Cristin, blant annet i  "Konferansebidrag og faglig presentasjon".


Søk i Cristin-resultater fra 2015