Bilder stipendiater

  • Detalj fra verket "At any given moment" av stipendiat Edvine Larssen. Levarnger 2014.

     

     

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Om stipendiatprogrammet

Om stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet er en del av Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er en parallell til forskerutdanningene som er organisert som doktorgradsprogrammer. Deltagerne i programmet får jobbe med kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og oppnår kompetanse som førsteamanuensis. 

Stipendiatprogrammet er nasjonalt, tverrkunstfaglig og ledes av et programstyre oppnevnt av departementet. Det tilbyr kandidater mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiatene må være tilknyttet en av de norske institusjonene som tilbyr skapende og/eller utøvende kunstutdanninger. De må vise til dokumentert og anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang, og normalt ha en mastergrad. Mange søkere fra alle kunstfag konkurrerer om et svært begrenset antall plasser. Ved NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst har både kunstnere og arkitekter adgang til å søke.

Programmet administreres av Kunsthøyskolen i Bergen.

Søk opptak på stipendprogrammet