Bakgrunn og aktiviteter

Postadresse: PB 1517, 6025 Ålesund

Besøksadresse: Larsgårdsveien 2, 6009 Ålesund

Laboratorium: C420/C332

Fagfelt / arbeidsområde:

Førsteamanuensis ved Avdeling for Biologiske fag. Jobber med molekylær biologiske analyser som DGGE, MLST, NGS, qPCR og PCR analyser, og immunoassay som ELISA og EIA. Har en særlig interesse for metagenomikk analyser. Jobber i tillegg med stress relatert til laksens helse og velferd, gjennom både EIA og HPLC analyser av stressrelaterte hormoner som for eksempel kortisol. 

Mitt doktorgradsarbeid handlet om mikrobielle samfunn hos flått, og genotyping av Borrelia spp..

Underviser i fagene:

  • Anvendt Bioinformatikk
  • Grunnleggende/anvendt Bioteknologi
  • Mikrobiell Økologi
  • Biokjemi (DNA struktur og syntese/ Protein syntese)
  • Instrumentell analyse (Nukleinsyre teknikker)
  • Mikrobiologi