course-details-portlet

IT6203 - Grunnleggende programmering for lærere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet tar for seg programmering som fag og ferdighet, og skal gi innsikt i hvordan programmering brukes for å lage digitale løsninger. Emnet legger vekt på programmering som konstruktivt og kreativt verktøy. I emnet vil det være fokus på grunnleggende programmering og gir studenten et godt grunnlag for å ta faget IT6204 som fokuserer på anvendelser og hvordan programmering kan formidles til elever med fokus på kreativitet og samarbeid i oppgaveløsing. I emnet bygges kompetanse i grunnleggende programmering og læring gjennom interaktive online ressurser og et øvingsopplegg som gir jevn progresjon i læringen. Parallelt med egen læring av programmering skal studentene reflektere over læreprosessen og bygge didaktisk kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Deltakeren skal

 • ha grunnleggende kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering
 • har grunnleggende innsikt i teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i korte, enkle programmer.

Ferdigheter

Deltakeren kan

 • utvikle og prøve ut enkle programmer
 • installere og bruke et programmeringsverktøy
 • kunne bruke og forklare enkle programeksempler i en undervisningssituasjon
 • forstå hvordan kreativitet og samarbeid kan utnyttes til å fremme læring av enkel programmering.

Generell kompetanse

Deltakeren kan

 • formidle grunnleggende programmering og fagets didaktikk til andre, både skriftlig og muntlig
 • diskutere, beskrive og evaluere enkle løsninger
 • planlegge varierte arbeidsoppgaver med enkle programmer
 • vise grunnleggende digital kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger). Interaktivt læremateriell og videoer vil produseres og gjøres lett tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

 • Refleksjonsnotat
 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Obligatorisk arbeidskrav inneholder:

- Alle programmeringsøvinger må være godkjente.

- Et refleksjonsnotat om undervisningsmetoder og egen læring i programmering må være innlevert

Vurderingen består av:

- Mini-prosjekt (bestått/ikke bestått). Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Programmering, 8.-13. trinn (KPROG8-13)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Dette er et KOMPiS-fag. Kompiskursene har felles opptakskrav satt av Udir: "Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden".

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LÆR2003 7.5 HØST 2021
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
12.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU