course-details-portlet

IT6204 - Anvendt programmering for lærere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet forutsetter at deltakerne allerede har noe grunnleggende kunnskap og ferdigheter i programmering, og fokuserer på noe mer komplekse programmer og anvendelse av programmering innen områder som spill, styring av enkel elektronikk og roboter (som Arduino, Raspberry PI, Micro:bit, Lego Mindstorm), programmering brukt til beregninger og simuleringer i fag som matematikk og fysikk. Studentene får en god oversikt over forskjellige anvendelser av programmering, og gjennom prosjekt gis de mulighet til å fordype seg i anvendelser som har relevans for egen undervisning og fag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Deltakeren skal

 • ha detaljert kunnskap om konstruksjoner og strukturer i moderne programmering
 • ha kunnskap om programmeringsspråk, verktøy og metodikk, både pedagogisk orienterte løsninger og løsninger som brukes profesjonelt
 • ha grunnleggende forståelse av programvarens funksjon i elektronikk og roboter
 • ha grunnleggende innsikt i teknikk og metoder for utprøving og feilfinning i større programprosjekter

Ferdigheter

Deltakeren kan

 • utvikle og prøve ut programmer med noe kompleksitet,
 • utnytte moderne programmeringsverktøy og vurdere deres egnethet i undervisning og læring
 • identifisere og vurdere programmering som skal inngå i enkle teknologiske løsninger, forstå vanskelighetsgrad, arbeidsomfang og egnethet i en undervisningssituasjon
 • forstå hvordan kreativitet og samarbeid kan utnyttes til å fremme læring av programmering.

Generell kompetanse

Deltakeren kan

 • formidle sin kunnskap om programmering og fagets didaktikk til andre, både skriftlig og muntlig
 • diskutere, beskrive og evaluere løsninger med noe kompleksitet,
 • planlegge varierte arbeidsoppgaver og programmeringsprosjekt, med fokus på kreativitet og sosial læring
 • vurdere etiske problemstillinger relatert til programmering
 • vise god digital kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning er nettbasert, men det legges vekt på sosial og interaktiv læring med ukentlige aktiviteter som online forelesninger og jevnlige obligatoriske arbeidskrav (øvinger). Interaktivt læremateriell og videoer vil produseres og gjøres lett tilgjengelig for studentene, og online samarbeid og veiledning gjennomføres i sosiale rom. Undervisningen baserer seg på pensum bestående av både lærebok og nettbasert ressurser. I undervisningen vil vi bruke både tekst- og blokkbaserte programmeringsverktøy. Studentene må disponere egen PC.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Obligatorisk arbeidskrav inneholder:

- Alle programmeringsøvinger må være godkjente.

Vurderingen består av et prosjekt (bestått/ikke bestått).

Gjentak ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Programmering, 8.-13. trinn (KPROG8-13)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav: Dette er et KOMPiS-fag. Kompiskursene har felles opptakskrav satt av Udir: "Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden".

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LÆR2003 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 HJELPEMIDD

Innlevering
10.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU