Lederutdanning - master på deltid

Lederutdanning - master på deltid

Kvinne og mann kommer gående over en bro med glassrekkverk..
Foto: Anne Line Bakken

Arbeidslivet er i stadig raskere endring, og behovet for å oppdatert lederkompetanse øker. 

Master i ledelse - Ingress 2

Alle våre deltidsstudier er samlingsbasert og kan kombineres med jobb. En masterutdanning fra NTNU, gir deg faglig påfyll, nye faglige nettverk og en formell lederutdanning som tar deg videre i karrieren. Velg utdanningen som passer deg best!  

Public Administration

Public
Administration

Smilende mann ute med stor bygning i bakgrunnen

Studiet gir den faglig tyngden du trenger for å jobbe i offentlig sektor. 12 studiesamlinger hvor du blir godt kjent med medstudenter og fagmiljø.  

Mer om Master of Public Administration

Programmet er for deg som har minimum treårig høyere utdanning og tre års relevant praksis.

Organisasjon og ledelse

Organisasjon
og ledelse

Smilende kvinne i forgrunnen, to kolleger snakker sammen i bakgrunnen

Faglig påfyll, formell kompetanse og personlig utvikling. Du kan ta enkeltkurs eller en hel master, og du bestemmer selv progresjonen i studiet.  

Mer om masterprogram i organisasjon og ledelse

Programmet er for deg som har treårig høyere utdanning og minst to års relevant arbeidserfaring.

Teknologiledelse og digital omstilling

Teknologiledelse
og digital omstilling

Smilende mann med pc under arma, snakker med en kvinne i en trapp

For deg som vil jobbe i framtidas kunnskaps- og teknologi-bedrifter. Ta enkeltkurs eller en hel master, du bestemmer selv progresjonen i studiet. 

Mer om masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling

For deg som har treårig høyere utdanning i teknologi, realfag eller økonomi + to års relevant praksis.

Technology Management

Technology
Management

Smilende kvinne sittende i en sofa.

Et executive masterprogram for deg med toppleder-ambisjoner. Du får det beste fra både NTNU og NHH samt et halvår ved et internasjonalt prestisjeuniversitet.

Mer om Master of Technology Management

For deg med økonomisk eller teknisk utdanning på masternivå + minimum fem års relevant erfaring.  

Webinar 5. oktober

Webinar 5. oktober


Bloggartikler om ledelse

Hvorfor ta videreutdanning i ledelse?

Smilende kvinne med PC under armen

Bli en bedre leder ved å se deg selv utenfra 

Hvorfor skal du, kanskje etter flere år med ledererfaring ta videreutdanning i ledelse? Det gir en mulighet til å reflektere over egen praksis og til å se seg selv utenfra.

En av de beste investeringene jeg har gjort

Som voksen blir en flinkere til å strukturere og skille mellom det som er nyttig og relevant og det som er mindre viktig. Derfor er så bra å studere når en har arbeidserfaring.

Mann bak pc-skjerm

Velg den lederutdanning som passer deg

NTNU tilbyr fire forskjellige masterprogram i ledelse. Hvorfor så mange? Og hva er forskjellen mellom dem? 

Kvinne sittee og skriver på noe ved et arbeidsbord med mye bøker og papirer.

Slik er den voksne videreutdanningsstudenten

De fleste som velger å ta utdanning i voksen alder har tenkt nøye gjennom valget. Det er ikke bare karriere som står i hodet på dem. Det gjør også ønsket om personlig utvikling.

Masterprogram i ledelse - en sammenstilling

Masterprogram i ledelse - en sammenstilling

 
  Master of Public Administration - MPA
Undervisningsform Deltid samlinger
Studiepoeng 90
Kan kombineres med jobb Ja
Søknadsfrist  1. november
Oppstart Januar
Tidsbruk Fem semester
Undervisningsspråk Norsk
Studiested Trondheim
Utenlandsopphold Ja
Opptakskrav utdanning Bachelorgrad eller tilsvarende
Opptakskrav relevant arbeidserfaring Tre år
Pris Ikke studieavgift. Du må selv betale for reise og opphold. Dette gjelder også for utenlandsturene. Semesteravgift kommer i tillegg.  
 
  Master i organisasjon og ledelse - MORG
Undervisningsform Deltid samlinger
Studiepoeng 90
Kan kombineres med jobb Ja
Søknadsfrist  1. november/15. mai
Oppstart Varierer
Tidsbruk Varierer. Seks semester dersom du tar to emner pr semester.
Undervisningsspråk Norsk. Engelsk kan forekomme, men foreleser forstår norsk.
Studiested Trondheim/Oslo
Utenlandsopphold Nei
Opptakskrav utdanning Bachelorgrad eller tilsvarende
Opptakskrav relevant arbeidserfaring To år
Pris Kr 130.260 . Pris studieåret 2022/2023: kr 10.855 pr emne. Kr 43.420 for masteroppgaven. Semesteravgift kommer i tillegg. 
 
  Master i teknologiledelse og digital omstilling - MTDO
Undervisningsform Deltid samlinger
Studiepoeng 90
Kan kombineres med jobb Ja
Søknadsfrist  1. desember/1. juni
Oppstart Varierer
Tidsbruk Varierer. Seks semester dersom du tar to emner pr semester.
Undervisningsspråk Norsk. Engelsk kan forekomme, men foreleser forstår norsk.
Studiested Trondheim/Oslo
Utenlandsopphold Nei
Opptakskrav utdanning Bachelorgrad eller tilsvarende innen teknologi, økonomi eller realfag
Opptakskrav relevant arbeidserfaring To år
Pris Kr 257.000. Pris studieåret 2022/2023: kr 24.000 pr emne. Kr 65.000 for masteroppgaven. Semesteravgift kommer i tillegg. 
 
  Master of Technology Management - MTM
Undervisningsform Deltid samlinger
Studiepoeng 90
Kan kombineres med jobb Ja. Utenlandsopphold kan være på fulltid.
Søknadsfrist  15. desember
Oppstart Januar
Tidsbruk Fire semester
Undervisningsspråk Norsk, bortsett fra under utenlandsoppholdet.
Studiested Trondheim/Bergen
Utenlandsopphold Ett semester
Opptakskrav utdanning Mastergrad
Opptakskrav relevant arbeidserfaring Fem år
Pris Kr 180.000. Pris studieåret 2022/2023: Kr 130.000 for første og andre semester, og kr 50.000 for masteroppgave. Prisen på utenlandsoppholdet kommer i tillegg og varierer etter hvilket universitet du reiser til. Semesteravgift kommer i tillegg. 

Film - velkommen til NTNU VIDERE - ledelse

Kontakt - krysspublisert

Kontakt

NTNU VIDERE

Meld deg på nyhetsbrev