Executive Master

Master of Technology Management (MTM)


Foto: Kursdeltagere på utenlandsopphold ved MiT

Kullet med oppstart januar 2017 er fullt. I mai 2017 starter fortløpende opptak til neste år (oppstart januar 2018).


Wed, 18 Jan 2017 20:07:11 +0100

MTM er et lederutviklingsprogram med vekt på teknologidrevet innovasjon. Opphold ved MIT Sloan, Stanford, NUS eller Chalmers er en integrert del av studiet.

Hvordan søke opptak


Målgruppe

Sivilingeniører, siviløkonomer og andre med fagutdanning på masternivå som ønsker å nå til topps i nåværende eller annen bedrift eller organisasjon. Vi har deltakere på mange nivå - fra avdelingsledere, mellomledere, tekniske sjefer og fagansvarlige til direktører - og fra mange ulike bransjer og fagfelt. 

Den mangeartede bakgrunnen gjør at man kan utvikle spennende faglige og personlige nettverk mellom deltakerne på studiet.


Om studiet

Hvordan former teknologi og ny kunnskap fremtidens samfunn og bedrifter? Norsk næringsliv blir stadig mer komplekst og globalisert, og ny teknologi og kunnskap fører til endringer og nye forretningsmuligheter. I denne dynamikken trenger ledere et strategisk perspektiv på ny teknologi og kunnskap, og de må kunne mobilisere menneskelige ressurser for økt innovasjon. Dette studiet gir deg forståelse og kunnskap om dette samt et uvurderlig nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er det eneste studiet i Norge som retter seg mot ledelse innenfor et teknologiperspektiv. 


Opptakskrav

Du må være sivilingeniør, siviløkonom eller ha annen masterutdanning (minimum 300 studiepoeng) og ha minst fem års relevant yrkeserfaring.


Karrieremuligheter

Karrieremulighetene etter endt program er veldig gode og mange. Les erfaringer fra tidligere studenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er på 90 studiepoeng og går over fire semester. De to første semestrene går på deltid med samlingsbasert undervisning. Det tredje semesteret studerer du fulltid ved et lærested i utlandet. Dersom det er vanskelig å reise ut ett helt semester, kan vi tilby en fagpakke utarbeidet av NTNU i samarbeid med våre internasjonale partnere. Fjerde semester skriver du masteroppgave og sitter normalt hos arbeidsgiver. Normert studietid er to år og maksimal studietid er tre år.


Studieveiledning

Studieadministrativ kontaktperson:
Tove Krokstad
Telefon 73 59 34 05
E-post: tove.krokstad@iot.ntnu.no

Faglig ansvarlig:
Arild Aspelund
E-post: arild.aspelund@iot.ntnu.no


Logo. Master of Technology Management
Fakta

Gradsnivå: Erfaringsbasert master
Studiepoeng: 90
Undervisningsform:
Samlingsbasert deltidsstudium med valgfritt semester i utlandet.

Pris: Se pris og angrerett

Studiet er et samarbeid mellom NTNU og Norges handelshøyskole (NHH).

Logoer: NHH og NTNU

MTM - et spark ut i verden

Foto. Helle Moen.

Helle Moen avsluttet MTM for snart 10 år siden. Etter den tid har hun blant annet vært direktør for Innovasjon Norges Brasil-kontor.
Les mer...

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse