×

Kjemi 1

Videreutdanning, Trondheim

Kjemi 1

– Kurs

EVU-Kurs Multi

Kurs ikke funnet
Grunnleggende kjemi 1 05.08.2019 20.08.2019 KJ6001 7,5
Grunnleggende kjemi 2 05.08.2019 18.09.2019 KJ6002 7,5
Grunnleggende kjemi 3 01.12.2019 27.01.2020 KJ6004 7,5
Grunnleggende organisk kjemi 01.12.2019 28.01.2020 KJ6003 7,5

Om kurslisten (KRYSSPUBLISERT)

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.