EVU-Kurs

Sikkerhetsdemonstrasjon av nye løsninger

Testing av ny undervannsteknologi ved NTNU sine laboratorier.

Fotograf: Thor Nielsen

Start: 05.03.2024
Slutt: 13.05.2024
Søknadsfrist: 25.02.2024

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6032

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Studieåret 2023/2024 kjøres dette emnet gratis som en del av pilot i den nye spesialiseringen i Digitalisering og automatisering i erfaringsbasert masterprogram i Teknologiledelse og digital omstilling. Ved senere gjennomføringer vil emnet ha en kursavgift

En del av plassene er forbeholdt BRU21 partnere
 

Samfunnet er i kontinuerlig utvikling og det utvikles teknologier som skal bidra til å redusere kostnader, bidra i det grønne skifte, samt utnytte ressursene mer effektivt. Det er viktig at vi kan stole på disse nye teknologiene, og spesielt at vi kan redusere fare for ulykker som følge av sikkerhetskritiske feil. I kurset vil du lære metoder for å analysere pålitelighet av sikkerhetskritiske systemer. Metodene er i store trekk basert på IEC standarden 61508, men vi vil også se på tilnærminger utviklet i prosjektet Safety 4.0 hvor prinsipper som «feilsikker» ble utfordret for ny teknologi. Krav til sikkerhetssystemer og hvordan man kan demonstrere at kravene er oppfylt blir også belyst. I starten av kurset skal studentene presentere egnede kasusstudier som blir utviklet på samlingene og i selvstudium mellom samlingene.

Emnet kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, spesialisering i digitalisering og automatisering, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Emnet passer for personer som har sentrale roller i å utvikle og/eller godkjenne nye tekniske løsninger. Kurset egner seg særlig for deg som har analytiske evner, kan jobbe strukturert og systematisk, og liker både teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til hvordan ting fungerer, og eventuelt ikke fungerer. Og så må du heller ikke være redd for å teste ut noen enkle modeller ved bruk av Excel og/eller Python. Emnet passer spesielt godt for deg som jobber med produksjon og distribusjon av energi.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 5. - 7. mars
  • Andre samling: 23. - 25. april

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 10. - 13. mai 2024.

Eksamenskrav: Godkjente øvinger.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Det er ikke studieavgift på dette emnet, men deltakere må selv dekke reise og opphold til de to samlingene i Trondheim.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73597109
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marion Alseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 70
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev