EVU-Kurs

Digitale tvillinger for å håndtere sikkerhet og pålitelighet av systemer

Illustrasjon med to hoder mot verdenskartet som bakgrunn. Det ene hodet viser punkter og linjer som antyder at det er konstruert digitalt.

Illustrasjon Colourbox

Start: 27.02.2024
Slutt: 06.05.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6031

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Studieåret 2023/2024 kjøres dette emnet gratis som en del av pilot i den nye spesialiseringen i Digitalisering og automatisering i erfaringsbasert masterprogram i Teknologiledelse og digital omstilling. Ved senere gjennomføringer vil emnet ha en kursavgift

En del av plassene er forbeholdt BRU21 partnere

Emnet kan inngå i NTNUs erfaringsbaserte masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling, spesialisering i digitalisering og automatisering, eller som del av et annet studium ved NTNU hvor det passer inn.

Målgruppe

Emnet passer for personer som har ansvar for sikkerhet og pålitelighet av tekniske og sosiotekniske systemer. Du arbeider for eksempel med pålitelighet av sikkerhetssystemer, regularitet av et produksjonsanlegg, eller punktlighet i transportsystemer. Du er også opptatt av hvordan digitale verktøy inngår i moderne sikkerhets- og pålitelighetsstyring hvor modellene kan oppdateres i nær sann tid. Og så må du heller ikke være redd for å teste ut noen enkle modeller ved bruk av Excel og/eller Python. Emnet passer for de fleste bransjer innenfor produksjon, transport og forvaltning.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng.
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Gjeldende rangeringsregler

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger våren 2024:

  • Første samling: 27. - 28. februar, fysisk i Trondheim
  • Digital samling: 21. mars
  • Andre samling: 15. - 17. april, fysisk i Trondheim

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 3. - 6. mai 2024.

Eksamenskrav: Godkjente øvinger.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

M. Rausand, A. Barros and A. Høyland: System Reliability Theory; Models, Statistical Methods, and Applications, Third Edition, Wiley 2020

 

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Det er ikke studieavgift på dette emnet, men deltakere må selv dekke reise og opphold til de to samlingene i Trondheim.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Telefon: 73597109
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev