Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

To sykepleiere ved siden av pasient i sykeseng

Om avansert klinisk sykepleie

Mastergraden vil kvalifisere for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, den demografiske utvikling og helseteknologi medfører nye krav til sykepleieren. Avansert klinisk sykepleie gir en breddekompetanse og et avansert kompetansenivå i sykepleie.  Neste studiestart er høsten 2018.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende omfang og nivå i fagområdene anatomi, fysiologi og patofysiologi. I tillegg minst to år relevant praksis.


Jobbmuligheter

Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til den multisyke i ulike faser av pasientforløpet. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune og spesialisthelsetjenesten.


Studiets oppbygning

Studiet kan gjennomføres på hel- eller deltid. Studiet har 30 studiepoeng valgfri del, og 90 studiepoeng er obligatoriske. Studenter som har videreutdanninger med relevant innhold og akademisk nivå, vil kunne søke innpass med inntil 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke
Studiepoeng: 120

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak