Masterprogram 2-årig, Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

To sykepleiere ved siden av pasient i sykeseng

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Starttidspunkt for studiene

Dato Utdanning Rom Klokkeslett
20. aug

Master i avansert klinisk sykepleie – 1.år
(samling mand-fred i uke 34)

Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie Aud. Nørvasundet Kl. 09.00
20. aug Videreutdanning i intensivsykpleie kull 2017 3.sem Rom F425 Kl. 09.15
21. aug Master i avansert klinisk sykepleie – 2.år – HM502213    
27. aug Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil Aud. Åse Kl. 09.45
4. sept

Tverrprofesjonell veiledning
(første samling tirsd, onsd, tors i uke 36)

Rom A335 Kl. 9.00
11. sept

Flerkulturell forståelse
(første samling mand og tirsd i uke 57)

Aud. Kaup Kl. 10.00
23. aug Ledelse i helse- og sosialtjenesten Aud. Åse Kl. 10.15

Om avansert klinisk sykepleie

Mastergraden vil kvalifisere for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, den demografiske utvikling og helseteknologi medfører nye krav til sykepleieren. Avansert klinisk sykepleie gir en breddekompetanse og et avansert kompetansenivå i sykepleie.  Neste studiestart er høsten 2018.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie eller annen helsefaglig bachelorutdanning med tilsvarende omfang og nivå i fagområdene anatomi, fysiologi og patofysiologi. I tillegg minst to år relevant praksis.


Jobbmuligheter

Mastergradsstudiet gir deg kompetanse i avansert sykepleie til den multisyke i ulike faser av pasientforløpet. Etter fullført mastergrad vil du kunne ta et utvidet ansvar for omsorg og behandling av pasienter i kommune og spesialisthelsetjenesten.


Studiets oppbygning

Studiet kan gjennomføres på hel- eller deltid. Studiet har 30 studiepoeng valgfri del, og 90 studiepoeng er obligatoriske. Studenter som har videreutdanninger med relevant innhold og akademisk nivå, vil kunne søke innpass med inntil 60 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke
Studiepoeng: 120

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april 2018

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Samlinger høst 2018

HM501013, avansert klinisk sykepleie:
uke 34, 20.-24. august
uke 36: 3.-6. september
uke 38, 17.-20. september

HM501213, medisinsk perspektiv:
uke 35, 27.-31. august
uke 37, 10. 14. september
uke 39, 24.-28. september

HM502113, medvirkning, kvalitetssikring og profesjonskvalifisering
uke 35, 27.-30.august
uke37, 10.-13.september
uke 40, 1.-4.oktober

HM502213, forskningsmetode, design og vitenskapsteori
uke 34, 20.-23. september
uke 36, 3.-6. september
uke 38, 17.-20. september