Sykepleie

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

Fem sykepleierstudenter ved NTNU i Ålesund. Bilde

Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Bachelor i sykepleie får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her:

Bachelor i sykepleie ved NTNU

11 nov 2020

Om sykepleie

Om sykepleie

Ønsker du å arbeide med mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner? Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra begynnelse til slutt. Du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Sykepleierens kompetanseområde innbefatter både behandling, pleie og omsorg.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 39,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe med både behandling og omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidsområder kan være innen akuttmedisinsk behandling, rus og psykisk helse, barn og ungdom, eldre mennesker med sammensatte sykdomsbilder. 


Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: 050SY
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: Det er ikke lenger opptak til dette studieprogrammet