Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

Velkommen til studiestart 2019

Tirsdag 13. august - Immatrikulering og oppstart

Tirsdag 13. august – Immatrikulering
Kl. 11:00: Felles immatrikulering – Hovedbygget
Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp i vrimlearealet i Hovedbygget i god tid før seremonien starter. Les mer om immatrikuleringen.
Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Rett etter seremonien blir det samling i Gymsalen for alle nye sykepleierstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fadder tar over etter samlingen.

Tid  Aktivitet Hvem
11.00 Immatrikulering  
12.00 Registrering av studenter i gymsalen  
12.30 Velkommen til samling for institutt for helsefag i Ålesund (IHA)  
12.40 Vekommen som student ved NTNU/Fakultet for medisin og helse Dekan Bjørn Gustafsson
12.50 Velkommen som student ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund Instituttleder Svanhild Schønberg
12.55 Velkommen til Bachelor i sykepleie Studieprogramleder Lars André Olsen
13.00 Presentasjon av oppstartsprogram 14.-15. august Årskoordinator Gunhild Thunem
13.05 Hilsen fra instituttillitsvalgte

 

13.10 Fadder overtar Fadder 

 

14. -15. august - oppstartsprogram

Onsdag 14. august - Velkommen som student

Rom:  Gymsalen

Tid  Aktivitet Hvem
08.15
Velkommen og introduksjon 
Informasjon om studieprogrammet
Gunnhild Thunem
Lars André Olsen
09.00 Pause  
09.15
Informasjon om blackboard og Student Web
 
Studentsamskipnaden
Bibliotek
Per Arne Orloff
Andreas Sylte
 
Rolf Viddal
Monica Cesilia Marchanti                      
10.00 Pause  
10.15 Hvordan forberede seg til å bli sykepleier
Elin Vegsund
Virksomhetsleder Blindheim omsorgssenter 
Ålesund kommune
10.35
Studentdemokrati og studentorganisasjoner
Linjeforening Myocard
Presentsjon av Ole-prosjektet
NSF-student
 
12.30 Avreise til lunsj Ålesund rådhus

 

 

Torsdag 15. august - Å være student

Rom:  Gymsalen

Tid  Aktivitet
08.15
Presentasjon av teamet i 1.studieår
Presentasjon av emner 1.semester
Informasjon fra studiekonsulent og praksisskoordinator

Fra elev til student: Tidligere studenter deler sine erfaringer.

11.15 Oppsummering
12.30
Slutt faglig program

 

Onsdag 21. august - undervisningsstart

Undervisningsstart onsdag 21. august 8.15.

Torsdag 22. august - HMS-opplæring

Som ny student må du delta på obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkeret (HMS). Dette foregår torsdag 22. august kl. 1215-1400 i Gymsalen i LAB-bygget.

Politiattest

Studenter som blir tatt opp til Bachelor i sykepleie ved NTNU i Ålesund må levere politiattest.

Politiattesten leveres til opptakskontoret (Seksjon for utdanning), NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund. 

MRSA og tuberkulose

Studenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie i regi av NTNU, plikter å levere skjema for Tuberkulose og MRSA.

Det vil det komme mer informasjon om dette ved oppstart. Se mer informasjon om MRSA og Tuberkulose

Praksis og arbeidstøy

En del av undervisningen foregår som ferdighetstrening i øvingsavdelinga. Her må du ha ditt eget arbeidstøy, og du må skaffe deg arbeidstøy og sko før ferdighetstreninga starter. 
Arbeidstøy for helsepersonell/studenter skal være av bomull og må tåle vask ved minimum 80 °C.

Fottøy må sitte godt på foten, gi god balanse og sklisikkerhet. I praksis og i øvingsposten skal du ha navneskilt med fornavn, etternavn og tittelen sykepleierstudent eller sjukepleiarstudent.

I løpet av utdanningen er det fem perioder med kliniske praksisstudier i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Vi har dessuten gode og spennende muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. (Se NTNUs sider for utenlandsstudier)

Bokliste

Folder for oppstart

Om sykepleie

Ønsker du å arbeide med mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner? Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra begynnelse til slutt. Du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Sykepleierens kompetanseområde innbefatter både behandling, pleie og omsorg.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 39,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe med både behandling og omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidsområder kan være innen akuttmedisinsk behandling, rus og psykisk helse, barn og ungdom, eldre mennesker med sammensatte sykdomsbilder. 


Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: 050SY
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 056
Undervisningsform: Heltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016: 
Førstegangsvitnemål: 39,6   
Ordinær: 45

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak