Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

Student smiler til eldre pasient i sykeseng

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering og oppstart 15. august

Onsdag 15. august blir det oppstart for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11:00. 

Rett etter seremonien blir det oppstartseremoni og registrering for nye sykepleierstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fadder tar over etter oppstartseremonien.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimla).

Oppstart kull 2017 (2. studieår): Mandag 13. august kl. 09.15 (Fogdegården).
Oppstart kull 2016 (3. studieår): Tirsdag 14. august kl. 12.15 (Fogdegården).

Timeplan og bokliste kull 2018

Se bokliste høst 2018 (PDF)

Timeplanen for første semester baserer seg på at vi har rom til forelesninger onsdag, torsdag og fredag. Øvingsdager er lagt til mandag eller tirsdag.

Timeplan for de første dagene: 

Torsdag 16. august

Kl.8.15-11.00

Oppstartsprogram Bachelor i sykepleie, 1. studieår
- Informasjon og emner, opplegg og organisering (Rom: Fogdegården)

Kl. 12  Fadderprogram

Tirsdag 21. august

Kl.8.15-12.00 Oppstartsprogram - informasjon om 1. studieår

Onsdag 22. august

Kl. 8.15-11 Introduksjon Medisinske emner
Kl. 11.05-14 Introduksjon Sykepleie
Kl. 14.00  Fadderprogram

Torsdag 23. august

Kl. 12.15-14 Første forelesning i SM100616: Anatomi og fysiologi
Kl. 14 Fadderprogram

Fredag 24. august

Kl.8.15-11 SS100116 Samfunnsvitenskapelige emner- Tema: Kommunikasjon
Kl.11.15-14 SM100515 Hygiene

 

Politiattest

Studenter som blir tatt opp til Bachelor i sykepleie ved NTNU i Ålesund må levere politiattest.

Politiattesten leveres til opptakskontoret (Seksjon for utdanning), NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund. 

MRSA og tuberkulose

Studenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie i regi av NTNU, plikter å levere skjema for Tuberkulose og MRSA.

Det vil det komme mer informasjon om dette ved oppstart. Se mer informasjon om MRSA og Tuberkulose

Praksis og arbeidstøy

En del av undervisningen foregår som ferdighetstrening i øvingsavdelinga. Her må du ha ditt eget arbeidstøy, og du må skaffe deg arbeidstøy og sko før ferdighetstreninga starter 29. august. 
Arbeidstøy for helsepersonell/studenter skal være av bomull og må tåle vask ved minimum 80 °C.

Fottøy må sitte godt på foten, gi god balanse og sklisikkerhet. I praksis og i øvingsposten skal du ha navneskilt med fornavn, etternavn og tittelen sykepleierstudent eller sjukepleiarstudent.

I løpet av utdanningen er det fem perioder med kliniske praksisstudier i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Vi har dessuten gode og spennende muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. (Se NTNUs sider for utenlandsstudier)

Om sykepleie

Ønsker du å arbeide med mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner? Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra begynnelse til slutt. Du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Sykepleierens kompetanseområde innbefatter både behandling, pleie og omsorg.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 39,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe med både behandling og omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidsområder kan være innen akuttmedisinsk behandling, rus og psykisk helse, barn og ungdom, eldre mennesker med sammensatte sykdomsbilder. 


Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: 050SY
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 056
Undervisningsform: Heltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016: 
Førstegangsvitnemål: 39,6   
Ordinær: 45

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak