Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Sykepleie

Velkommen til studiestart 2019

Tirsdag 13. august - Immatrikulering og oppstart

Tirsdag 13. august – Immatrikulering
Kl. 11:00: Felles immatrikulering – Hovedbygget
Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp i vrimlearealet i Hovedbygget i god tid før seremonien starter. Les mer om immatrikuleringen.
Immatrikuleringen har obligatorisk oppmøte.

Rett etter seremonien blir det samling i Gymsalen for alle nye sykepleierstudenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Fadder tar over etter samlingen.

Tid  Aktivitet Hvem
11.00 Immatrikulering  
12.30 Instituttsamling/Fakultetsamling  
12.40 Vekommen som student ved NTNU/Fakultet for medisin og helse Dekan Bjørn Gustafsson
12.50 Velkommen som student ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund Instituttleder Svanhild Schønberg
12.55 Velkommen til Bachelor i sykepleie Studieprogramleder Lars André Olsen
13.00 Presentasjon av oppstartsprogram 14.-15. august Årskoordinator Gunhild Thunem
13.05 Hilsen fra instituttillitsvalgte

 

13.10 Opprop nye studenter Fadder 

 

14. -15. august - oppstartsprogram

Onsdag 14. august - Velkommen som student

Rom:  Gymsalen

Tid  Aktivitet Hvem
08.15
Velkommen og introduksjon 
Informasjon om studieprogrammet
Gunnhild Thunem
Lars André Olsen
09.00 Pause  
09.15
Informasjon om blackboard og Student Web
 
Studentsamskipnaden
Bibliotek
Per Arne Orloff
Andreas Sylte
 
Rolf Viddal
Monica Cesilia Marchanti                      
10.00 Pause  
10.15 Hvordan forberede seg til å bli sykepleier
Elin Vegsund
Virksomhetsleder Blindheim omsorgssenter 
Ålesund kommune
10.35
Studentdemokrati og studentorganisasjoner
Linjeforening Myocard
Presentsjon av Ole-prosjektet
NSF-student
 
12.30 Avreise til lunsj Ålesund rådhus

 

 

Torsdag 15. august - Å være student

Rom:  Gymsalen

Tid  Aktivitet
08.15
Presentasjon av teamet i 1.studieår
Presentasjon av emner 1.semester
Informasjon fra studiekonsulent og praksisskoordinator

Fra elev til student: Tidligere studenter deler sine erfaringer.

11.15 Oppsummering
12.30
Slutt faglig program

 

Onsdag 21. august - undervisningsstart

Undervisningsstart onsdag 21. august 8.15.

Torsdag 22. august - HMS-opplæring

Som ny student må du delta på obligatorisk opplæring i helse, miljø og sikkeret (HMS). Dette foregår torsdag 22. august kl. 1215-1400 i Gymsalen i LAB-bygget.

Politiattest

Studenter som blir tatt opp til Bachelor i sykepleie ved NTNU i Ålesund må levere politiattest.

Politiattesten leveres til opptakskontoret (Seksjon for utdanning), NTNU i Ålesund, Postboks 1517, 6025 Ålesund. 

MRSA og tuberkulose

Studenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie i regi av NTNU, plikter å levere skjema for Tuberkulose og MRSA.

Det vil det komme mer informasjon om dette ved oppstart. Se mer informasjon om MRSA og Tuberkulose

Praksis og arbeidstøy

En del av undervisningen foregår som ferdighetstrening i øvingsavdelinga. Her må du ha ditt eget arbeidstøy, og du må skaffe deg arbeidstøy og sko før ferdighetstreninga starter. 
Arbeidstøy for helsepersonell/studenter skal være av bomull og må tåle vask ved minimum 80 °C.

Fottøy må sitte godt på foten, gi god balanse og sklisikkerhet. I praksis og i øvingsposten skal du ha navneskilt med fornavn, etternavn og tittelen sykepleierstudent eller sjukepleiarstudent.

I løpet av utdanningen er det fem perioder med kliniske praksisstudier i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Sunnmøre. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Ålesund. Vi har dessuten gode og spennende muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. (Se NTNUs sider for utenlandsstudier)

Praktisk informasjon og fadderperiode

Kom i gang som student

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Adgangskort

Skaff adgangskort. Kortet fungerer som lånekort til biblioteket, adgangskort til rom og til utskrifter. Du tar bilde til adgangskort i fotoboksen i 2. etasje i vrimlearealet i Hovedbygget. Hent adgangskortet ditt i ekspedisjonen.

Timeplaner

Finn din timeplan.

Bøker og pensum

Bøker får du kjøpt i bokhandelen Sit Ålesund på campus. På Bokdagen i Fadderuka (dato kommer) kan du kjøpe brukte bøker. Pensum finner du i emnebeskrivelsen for hvert emne.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging? Se hvilke muligheter du har på NTNU

Adgangskort og fotografering

NB! Brukerkontoen din må være aktivert før du kan få adgangskort.

  1. Gå til fotoautomaten i "vrimlearealet" i 2. etasje i hovedbygget for å ta bilde til studentkortet ditt.
  2. Logg inn med NTNU-bruker og passord
  3. Ta bilde og sett pinkode
  4. Gå til Ekspedisjonen i Ålesund mellom 8-15 på hverdager. Husk gyldig legitimasjon!
  5. Kortet blir trykket opp ved oppmøte, bildet blir også kontrollert

Nyttig å vite

Studieliv

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste m.m.

Buss til og fra NTNU i Ålesund

Stoppested: Campus Ålesund

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. De første dagene i semesteret er det ekstra mange studenter på campus, så bil anbefales ikke. Vanlige parkeringsforskrifter gjelder i NTNUs nærområde.

Kart over NTNU i Ålesund

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderperioden

Fadderperioden ved NTNU i Ålesund varer fra 13. august til 25. august. Allerede første skoledag vil du som ny student få tildelt faddere og en faddergruppe.

www.fadderweb.com/program/

Om sykepleie

Ønsker du å arbeide med mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner? Som sykepleier får du arbeide med mennesker i alle aldre og alle livets faser, fra begynnelse til slutt. Du kan arbeide i alle deler av helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Sykepleierens kompetanseområde innbefatter både behandling, pleie og omsorg.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 39,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 45 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Sykepleierutdanningen gir et sikkert yrke og gode jobbmuligheter. Du vil kunne jobbe med både behandling og omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeidsområder kan være innen akuttmedisinsk behandling, rus og psykisk helse, barn og ungdom, eldre mennesker med sammensatte sykdomsbilder. 


Studiets oppbygging

Bachelor i sykepleie er en treårig profesjonsutdanning som gir 180 studiepoeng, likt fordelt mellom teori- og praksisstudier. Fullført studie danner grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. 

Teoristudier kombineres med simulering, ferdightstrening og kliniske studier. Universitetets simuleringssenter og øvingsavdeling brukes aktivt i alle deler av undervisningen. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sykepleie
Studieprogramkode: 050SY
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 056
Undervisningsform: Heltid

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016: 
Førstegangsvitnemål: 39,6   
Ordinær: 45

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak