Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Ergoterapi

Om ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til at mennesker skal mestre sine hverdagslige gjøremål. I studiet får du lære om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår økt mestring. Du får forståelse for helseutfordringer i verden og for ergoterapi som et samarbeidsorientert og internasjonalt yrke. Yrket er inspirerende og samfunnsnyttig!


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 35,9 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 43,3 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Autoriserte ergoterapeuter arbeider innen områdene allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psyk­isk helse og somatisk helse.


Studiets oppbygging

Studiet er en 3-årig utdanning (180 studiepoeng) på lavere grad. Om lag 1/3 av studiet er praksis og ferdighetstrening. Ferdighetstreningen foregår inne på skolen i ulike laboratorier og utenfor skolen. Praksisperiodene gjennomføres i kommunene, i spesialisthelsetjenesten og i andre organisasjoner og bedrifter i hele Hedmark og Oppland.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ergoterapi
Studieprogramkode: BERG
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 700
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår