Flerkulturell forståelse

Videreutdanning

Flerkulturell forståelse

Bilde flerkulturell forståelse

Nærbilde av en globus i fokus med studenter rundt et bord i bakgrunnen

Flerkulturell forståelse

NB! Det er ikke opptak til dette studiet i 2021.

Om flerkulturell forståelse

Norge blir stadig mer multikulturelt, og det er derfor økt behov for flerkulturell forståelse både i privat og offentlig sektor. Norge har også en urbefolkning og nasjonale minoriteter. Det bor i dag innvandrere og barn med innvandrerforeldre i alle landets kommuner. Hovedårsaken til innvandring i dag er arbeid. Det kommer også flyktninger og asylsøkere til Norge, i tillegg til studenter og innvandring gjennom familiegjenforening. 


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning eller tilsvarende, eller realkompetanse (minimum 60 stp innen relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter

Studiet passer for personer som arbeider med flyktninger/migranter. Det kan være helsepersonell, lærere, førskolelærere, PPT, barnevernspedagoger, sosionomer, rådgivningsinstanser, NAV-ansatte, politi, jurister, ansatte og ledere i næringslivet.


Studiets oppbygging

Studiet gir 30 studiepoeng og går over to semester; høst og vår. Det er fire samlinger i studiet, noen over to dager og noen over tre dager. Vurdering: Tre dagers hjemmeeksamen. Studiet er på masternivå, og man kan søke om innpass som valgfritt emne i en masterutdanning. 


Kontakt

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

 

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning høyere grad
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap

Sted: Ålesund
Ingen opptak i 2021

Søk opptak

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Anbefaling

Portrett Amal Aden  - Jeg anbefaler videreutdanning i flerkulturell forståelse for alle som arbeider i offentlig sektor. Amal Aden, forfatter, samfunnsdebattant og foreleser.