Videreutdanning

Flerkulturell forståelse

Nærbilde av en globus i fokus med studenter rundt et bord i bakgrunnen

Velkommen til studiestart 2019

Studiestart tirsdag 10. september

Velkommen til studiestart tirsdag 10.september 2019!
 
Møt opp på NTNU i Ålesund, i Fyrtårnet 2, D 501
 
8.45 - Registrering 
9. 15 - Undervisningsstart 

Kom i gang som student

Studiestart og registrering:

Hva må du ordne de første dagene.

Adgangskort

Skaff adgangskort. Kortet fungerer som lånekort til biblioteket, adgangskort til rom og til utskrifter. Du tar bilde til adgangskort i fotoboksen i 2. etasje i vrimlearealet i Hovedbygget. Hent adgangskortet ditt i ekspedisjonen.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging? Se hvilke muligheter du har på NTNU

Adgangskort og fotografering

NB! Brukerkontoen din må være aktivert før du kan få adgangskort.

  1. Gå til fotoautomaten i "vrimlearealet" i 2. etasje i hovedbygget for å ta bilde til studentkortet ditt.
  2. Logg inn med NTNU-bruker og passord
  3. Ta bilde og sett pinkode
  4. Gå til Ekspedisjonen i Ålesund mellom 8-15 på hverdager. Husk gyldig legitimasjon!
  5. Kortet blir trykket opp ved oppmøte, bildet blir også kontrollert

Nyttig å vite

Studieliv

Studentsamskipnaden

Studensamskipnaden Sit er opptatt av å hjelpe deg til å trives som ny student. Sit tilbyr også gratis mestringskurs, og driver studenthybler, rådgivningstjeneste, helsetjeneste m.m.

Buss til og fra NTNU i Ålesund

Stoppested: Campus Ålesund

Parkering

Det er få parkeringsplasser på campus, det anbefales å gå, sykle eller bruke offentlig transport. De første dagene i semesteret er det ekstra mange studenter på campus, så bil anbefales ikke. Vanlige parkeringsforskrifter gjelder i NTNUs nærområde.

Kart over NTNU i Ålesund

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om flerkulturell forståelse

Norge blir stadig mer multikulturelt, og det er derfor økt behov for flerkulturell forståelse både i privat og offentlig sektor. Norge har også en urbefolkning og nasjonale minoriteter. Det bor i dag innvandrere og barn med innvandrerforeldre i alle landets kommuner. Hovedårsaken til innvandring i dag er arbeid. Det kommer også flyktninger og asylsøkere til Norge, i tillegg til studenter og innvandring gjennom familiegjenforening. 


Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorutdanning eller tilsvarende, eller realkompetanse (minimum 60 stp innen relevant fagområde og fem år fulltids yrkespraksis, der tre år må være relevant yrkespraksis for studiet).


Jobbmuligheter

Studiet passer for personer som arbeider med flyktninger/migranter. Det kan være helsepersonell, lærere, førskolelærere, PPT, barnevernspedagoger, sosionomer, rådgivningsinstanser, NAV-ansatte, politi, jurister, ansatte og ledere i næringslivet.


Studiets oppbygging

Studiet gir 30 studiepoeng og går over to semester; høst og vår. Det er fire samlinger i studiet, noen over to dager og noen over tre dager. Vurdering: Tre dagers hjemmeeksamen. Studiet er på masternivå, og man kan søke om innpass som valgfritt emne i en masterutdanning. 


Studieveiledning

Kontakt NTNU i Ålesund: tlf +47 70 16 12 00, e-post: studier@alesund.ntnu.no

 

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Videreutdanning høyere grad
Studiepoeng: 30
Undervisningsform: Deltid

Institutt for helsevitenskap

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 1. juli 2019

Søk opptak

Du registrerer søknaden din på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Portrett Amal Aden  - Jeg anbefaler videreutdanning i flerkulturell forståelse for alle som arbeider i offentlig sektor. Amal Aden, forfatter, samfunnsdebattant og foreleser.