Studiets oppbygning

Kardiologisk sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Studiet kvalifiserer deg til å utøve spesialsykepleie til hjertepasienter i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Studiet har et klinisk fokus med basis i kunnskapsbasert praksis og gir fordypning i spennende spesialområder innen kardiologisk sykepleie.

Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie består av fire obligatoriske emner: