Opptak

Kardiologisk sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Opptak

Søknadsfrist

2023-06-01

Slik søker du opptak

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum 1 år relevant yrkespraksis.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis som sykepleier etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.

Tjenestebevis/attest må være datert og inneholde: 
•    Start- og sluttdato (ev. at du fortsatt har jobben pr dags dato) 
•    Stillingsprosent 
•    Stillingstittel og kort om arbeidsoppgaver 
•    Signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personal/lønnsavdeling   
 
CV/arbeidsavtale/jobbtilbud er ikke godkjent som dokumentasjon på arbeidserfaring og vil ikke bli regnet med.  

 

Søk opptak her

 

  1. Velg institusjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  2. Logg inn med ID-porten
  3. Legg inn personopplysninger.
  4. Velg "Videreutdanning for sykepleiere, deltid, studieavgift" 
  5. I søknadsalternativer velger du fra lista "2035 Kardiologisk sykepleie" 
  6. Last opp dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravet.

Rangeringsregler

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne etter etter oppnådde konkurransepoeng. Konkurransepoeng er summen av:

  • Poeng for minstekravsutdanning – karakterpoeng.
  • Poeng for høyere utdanning utover minstekravet – 1 poeng pr 60 studiepoeng, max 3 poeng - utdanningspoeng.
  • Poeng for praksis utover minstekravet inntil 5 år – praksispoeng. Deltidsarbeid gjøres om til andel av heltid.

Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.