Bakgrunn og aktiviteter

Hovedstilling som forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi, St, Olavs Hospital. Tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL).

Studieprogramleder for Masterprogrammet i klinisk helsevitenskap, ISB, NTNU.

Emneansvarlig ved videreutdanningen i kardiologisk sykepleie, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

2014