Undervisning

Avansert sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Undervisning

Undervisningsformer

Samlingsbasert studium med forelesninger, simulering, gruppearbeid, individuelle skriftlige oppgaver og oppgaveseminar. 

Samlinger

Uke 44 og uke 48 i 2023. Oversikt over alle studiets samlinger og eksamener blir lagt ut i god tid før studiestart. 

Praksis

2 x 2 uker ikke-veiledet praksis. 

Arbeidsbelastning

Arbeidsbelastningen er 50 % av et fulltidsstudium og kan kombineres med jobb. Det betyr at du må være innstilt på to år som er arbeidskrevende og intenst, men også givende og morsomt! Se gjennom vår studieplan og emnebeskrivelsene for å få inntrykk av hva som kreves av deg. Om mulig, kan det være en ide å gå litt ned i stillingsprosent.