Videreutdanning, Trondheim

Avansert klinisk sykepleie

– Søk opptak

 

Opptakskrav: VSP100

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum 1 år relevant yrkespraksis.

Relevant praksis er lønnet arbeidspraksis etter autorisasjon. Ett års praksis er 12 kalendermåneder i 100 % stilling. Mindre stillinger blir omregnet til 100 %, har du for eksempel en 50 % stilling må du ha 24 måneders arbeidspraksis.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 1,5 år

Studieprogramkode: SPVAKSPL
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya
Søknadsfrist: Tidspunkt for neste oppstart er ennå ikke bestemt.

Avgift: kr 54 000,-

Informasjonens gyldighet: 2015/2016