Studiets oppbygning

Avansert sykepleie - videreutdanning for sykepleiere

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Studiet tilbyr fordypning innen fagområdet avansert sykepleie så vel som ny kunnskap innenfor generelle relevante områder, bl.a. forskningsmetode, patofysiologi, farmakologi og opplevelser og reaksjoner på akutt/kritisk sykdom, helsejuss, velferdsteknologi, helsepedagogikk og organisering av helsetjenesten. 

Studiet utgjør 60 studiepoeng. Se studieplanen under for en oversikt over emnene.

Studieplan

Se emner fordelt på semester og studieår, og andre detaljer om programmet.

Gå til studieplan