Masterprogram (1,5 - 2 år)

NTNU tilbyr norsk- og engelskspråklige masterprogram innen en rekke ulike utdanningsområder.

Hvordan søke opptak


Oversikt over norskspråklige masterprogram og hvilke utdanningsområder de sorterer under på  Søknadsweb. 

Søkere fra utenfor Norge/Norden, som dekker kravet til norsk og engelsk, kan søke til norskspråklige masterprogram. Ta kontakt med opptak@ntnu.no for å få tilsendt søknadsskjema.

 


2-årige internasjonale masterprogram (engelskspråklige)

En del av våre internasjonale masterprogram har egen kvote for søkere med norsk eller nordisk opptaksgrunnlag.
1. Søknadsfrist: 1. mars
2. Dokumentasjon: frist for opplasting 15. mars. Fullføres utdanningen våren 2018, så lastes karakterutskrift/utdanningsplan innen 15. mars, og vitnemål innen 1. juli.
3. Svar: Medio mai / 14 juli. De som har fullført sin bachelorgrad og er kvalifisert på søknadstidspunktet vil kunne få svar i mai. De som fullfører våren 2018 får svar ca. 14. juli.

Oversikt over studieprogrammene som har norsk/nordisk kvote i 2017

Mer informasjon
 


Samarbeidsmasterprogram i spesialpedagogikk

Samarbeidsmasterprogrammet i spesialpedagogikk er et samarbeid mellom Pedagogisk institutt ved NTNU og Nord Universitet.

» Hvordan søke opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)

Overgangsordning rangering

Rangeringsreglene etter de tidligere opptaksforskriftene gjelder for opptak til masterprogram til og med opptaket til studieåret 2017/18. Dette gjelder også for opptak til masterprogram med oppstart våren 2018.

Fra og med opptak til studieåret 2018/19 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31 hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt. For masterprogram med første oppstart i studieåret 2017/18 gjelder rangeringsreglene i den nye forskriften § 31.

Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).

Reservasjon av studieplass

Har du behov for å reservere studieplassen til neste år? Se mer informasjon her om hvordan du kan søke om reservasjon.

Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim