Produktutvikling og produksjon

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Produktutvikling og produksjon

– Studentintervju

Intervju med tidligere studenter

Under kan du lese intervjuer med noen tidligere studenter for å finne ut hva de jobber med i dag og hvordan deres jobbsøknadsprosess var:

Ressurspublisering

Jeg startet min egen bedrift sammen med to kamerater fra studiet i begynnelsen av mitt 5. studieår

Navn: Anders Engebakken
Studieprogram: Produktuvikling og produksjon
Studieretning: Industriell mekanikk, med hovedprofil innenfor beregningsmekanikk
Uteksaminert fra NTNU: 2018
Arbeidssted: COMPAX Solutions AS
Tittel: CTO (Chief Technology Officer) og Co-founder

Den ekstremt varierte arbeidshverdagen bidrar til stor motivasjon, i tillegg til mestringsfølelsen vi får når større eller mindre milepæler oppnås.


Å få være med å skape ny teknologi og bringe det til markedet er utrolig utfordrende og lærerikt

Navn: Ingrid Skrede
Studieprogram: Produktuvikling og produksjon
Studieretning: Produktutvikling og materialer, etterfulgt av entreprenørskolen
Uteksaminert fra NTNU: 2018
Arbeidssted: Ludenso
Tittel: CMO

Maskinstudiet ga meg gode verktøy for å tenke kreativt, og komme opp med mange ideer - for så å gå analytisk til verks når man skal velge hvilke ideer man skal legge inn mer krefter i å realisere.


Dette gir en følelse av at man har vært med på å skape noe som andre kan ha glede av


Navn: Jørgen Skjennum
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon
Uteksaminert fra NTNU: 2018
Arbeidssted: Aas-Jakobsen Trondheim

Det beste med jobben er å se hvordan det man har beregnet og tegnet blir til virkelighet når det blir bygget.

Miksen mellom praktisk og teoretisk arbeid var meget tiltalende

Navn: Lars-Kristian Antonsen
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon
Studieretning: Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK)
Uteksaminert fra NTNU: 2013
Arbeidssted: Acona AS
Stilling: Advisor, Safety and Emergency Preparedness

Det jeg har hatt mest bruk for fra studietiden er egenskapen til å lære nye ting raskt. I tillegg har jeg fått tilbakemelding på at mine overordnede setter stor pris på den strukturerte arbeidsmetoden jeg har lært meg fra NTNU.


Den viktigste kunnskapen fra NTNU har vært evnen til å lære

Navn: Martin Bergland
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon
Studieretning: Energi -, prosess – og strømningsteknikk
Uteksaminert NTNU: 2015
Arbeidssted: Trondheim kommune

Arbeidsgiver i Reftec (snart ny arbeidsgiver) sa at min bakgrunn som sivilingeniør var svært attraktiv, spesielt med tanke på at vi har mye erfaring med å formulere oss presist både muntlig og skriftlig etter mye praktisk prosjektarbeid på NTNU.


Studiet er bredt og det er muligheter for å gå inn i mange bransjer

Navn: Erik Langaard Solberg
Studieprogram: Produktutvikling og produksjon
Studieretning: Energi og Prosessteknikk / Industriell prosessteknikk
Uteksaminert ved NTNU: 2015
Arbeidssted: A/S Norske Shell
Stilling: Prosjektingeniør

Jeg bruker det jeg har lært om gassproduksjon og prosessteknikk aktivt i jobben for å vurdere risikoene mot produksjonen og menneskene som jobber her.