Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder og studieadministrativt ansvarlig for masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. Jeg gir råd og hjelp om de fleste spørsmål som angår studiet. Kom gjerne til meg dersom du har spørsmål eller trenger råd om:

  • Studieplan
  • Utveksling
  • Valg av emner
  • Tilrettelegging av studiet
  • Andre spørsmål knyttet til studiet

Du er velkommen innom kontoret mitt i bygg 9, nivå 5, på Dragvoll.

For å avtale time kan du kontakte meg på e-post torbjorn.a.moe@ntnu.no eller telefon 73559675.

 

Ansvarsområder:

  • Studieveileder og studieadministrativt ansvarlig masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
  • Ansvar for oppfølging av referansegrupper
  • Administrasjon av nettsider
  • Administrasjon av Blackboard på Institutt for sosiologi og statsvitenskap
  • Ansettelse av læringsassistenter