Skoleutvikling og utdanningsledelse

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Skoleutvikling og utdanningsledelse

– Søk opptak

Søk opptak


Opptakskrav

For opptak til master i skoleutvikling og utdanningsledelse kreves:

  • fullført lærerutdanning av minst 180 studiepoengs omfang eller tilsvarende utdanning
  • minst tre års praksis som lærer i skolen eller tilsvarende yrkespraksis

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier:

  • Søkere som er tilsatt som rektor, rangert etter antall års praksis
  • Søkere som har lederoppgaver i skolesektoren, rangert etter antall års praksis
  • Antall år praksis som lærer i skolen

Dokumentasjon

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste den opp i ettertid. Dokumentasjon må senest lastes opp innen søknadsfristen 15. mai.

For å fylle opptakskravet må du dokumentere:

  • fullført lærerutdanning av minst 180 studiepoengs omfang eller tilsvarende utdanning. Fullstendig kopi av alle sidene i vitnemålet må lastes opp
  • minst tre års praksis som lærer i skolen eller tilsvarende yrkespraksis

For rangering av søknaden må du i tillegg laste opp attester som bekrefter tilsetting som rektor eller skoleleder, eventuelt totalt omfang av ansettelse som lærer i skolen.  Attestene må tydelig vise type stilling, omfang og varighet. 

Innpassing og dokumentasjon av tidligere utdanning

Dersom du søker innpassing av 30 studiepoeng ekstern skolelederutdanning på masternivå i dette programmet, må du laste opp karakterutskrift og studieplan som beskriver emnet du ønsker å innpasse hos oss. Hvis du har gjennomført Etter- og videreutdanning i skoleledelse, eller du har Rektorutdanningen eller Ledelse i skolen fra NTNU kan dette erstatte de to første emnene i programmet. Du trenger ikke laste opp karakterutskrifter fra tilbudene som er avlagt ved NTNU. Hvis du søker innpassing av emner, både eksterne og emner fra NTNU, må du legge til en merknad om dette i søknadsskjemaet. 

Les mer om krav til dokumentasjon