Kostnader

Erfaringsbasert master i skoleutvikling og utdanningsledelse

Kostnader

Studieavgift

 • 1. studieår - 2 emner - 30 studiepoeng - kr 32 000
 • 2. studieår - 2 emner - 30 studiepoeng - kr 32 000
 • 3. studieår - Masteroppgave - 30 studiepoeng kr 32 000

Prisen gjelder for studenter med oppstart på 1. studieår høsten 2024.

Det årlige beløpet vil bli fakturert i to like deler. Vi fakturerer kr 16 000 i starten av høstsemesteret, og kr 16 000 i starten av vårsemesteret.

Finansiering
Hvis du er ansatt som lærer, kan du søke om finansiering (vikar- eller stipendordning) via utdanningsdirektoratets søkeportal i perioden 1. februar – 1. mars. Du må søke om støtte til «Annet studietilbud», og legge inn studieavgift for både høst- og vårsemesteret når du søker. Du søker om finansiering for ett år i gangen, og din søknad må være avklart med din rektor og skoleeier.

 

Avmelding og angrerett

 • Inntil søknadsfristens utløp: trekk søknaden på EVUweb
 • Etter søknadsfristen utløp: meld deg av ved å sende e-post til videre@ntnu.no.

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om studieplass. 

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) / skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:

 • Første studieår:
  Ved avmelding etter angrefristens utløp må du betale studieavgiften for hele første studieår.
 • Andre og tredje studieår:
  Du kan melde deg av innen 1. mai for påfølgende studieår. Avmelding sendes skriftlig til videre@ntnu.no. Hvis du ikke melder deg av, er du å betrakte som opptatt til neste studieår. Hvis du likevel trekker deg etter 1. mai, må du betale hele kursavgiften for påfølgende studieår.

Studenter som har betalt hele studieavgiften for ett år, kan be om utsettelse til neste gang masterprogrammet eventuelt kjøres. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom studiet heller ikke da fullføres, anses studieavgiften for tapt.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2024/25 er semesteravgiften kr. 700 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.