Hva kan jeg bli?

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Hva kan du bli?

Dette studiet gjør deg attraktiv for arbeidsgivere både innen offentlig, privat og frivillig sektor.

Du er for eksempel kvalifisert for å arbeide med: 

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i ulike sektorer
 • Ledelse og organisasjonsutvikling (endringsprosesser, omstrukturering)
 • Samhandlingsledelse
 • Faglig og tverrfaglig kommunikasjon
 • Interaksjon med ikke-profesjonelle (brukere, pårørende)
 • Oppgaver innen HR for eksempel jobbintervju og medarbeidersamtaler
 • Kommunikasjonstrening og kommunikasjonsrådgivning på arbeidsplassen eller i utdanning
 • Veiledning i ulike bransjer og profesjoner
 • Mekling av forskjellig art i konfliktsituasjoner der evnen til å observere og analysere kommunikasjon er avgjørende
 • Kommunikative perspektiver på fenomener i det moderne arbeidslivet (risiko, konflikt, bærekraft, medvirkning)
 • Skriveveiledning og tekstutvikling, inkludert responsarbeid
 • Flerspråklig kommunikasjon på arbeidsplassen

Videre studiemuligheter 

Opptak på doktorgradsnivå i anvendt språkvitenskap eller tilsvarende

Studentintervju

Portrettbilde Terese Samuelsen

Kommunikasjonsrådgiver, Trondheim kommune

Navn: Terese Samuelsen

Masterstudiene ga meg flere nye perspektiv på hva kommunikasjon er og hvilken rolle kommunikasjon kan spille i arbeidslivet

Mine arbeidsoppgaver: Jobben min handler om kommunikasjon, både internt og eksternt i Trondheim kommune. Jeg jobber både strategisk, med planlegging og rådgivning, og operativt, med produksjon av tekster, bilder, video og infografikk. Stillingen er plassert sentralt i organisasjonen, noe som gir en svært variert arbeidshverdag med impulser fra alle kommunens områder.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? Jeg søkte på mastergraden for å bygge videre på min kompetanse etter flere år i arbeidslivet. Målet var å bli kvalifisert for en jobb innen kommunikasjon, for en organisasjon med en sentral rolle i bærekraftig omstilling. Jeg fikk tilbud om jobben like etter at jeg fullførte studiene.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? Masterstudiene ga meg flere nye perspektiv på hva kommunikasjon er og hvilken rolle kommunikasjon kan spille i arbeidslivet. Dette er kunnskap som ligger i bunnen når jeg løser oppgaver i jobben min. Studiene har også gjort meg bedre i stand til å jobbe systematisk, analytisk, og strukturert. Jeg har svært god nytte av erfaringer fra ulike studier og jobber, og bruker denne kompetansen hver eneste dag.