Studiets oppbygning

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Studiets oppbygning

Studiet er lagt opp som blokkundervisning med tre samlinger per semester. Studiet kan tas på heltid eller deltid

Last ned en visuell oversikt over studiets oppbygning

Mer om masteroppgaven og eksempler på tidligere masteroppgaver

Lover og regler om utdanning ved NTNU