Studiemiljø

Master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Studiemiljø

Studiet er lagt opp som blokkundervisning med tre samlinger per semester ved NTNU i Trondheim. Samlingene vil ha god variasjon mellom dialogbasert klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver, individuelt og i grupper, og de blir fortrolige med å ta i bruk nettbaserte ressurser for blant annet samarbeid og samskriving. Det vil være fokus på responskompetanse gjennom hele studieløpet.

Instituttet huser også et tidsskrift som drives av og for studenter. Riss publiserer både anmeldelser, fagprosa og skjønnlitterære bidrag skrevet av studenter og ansatte.