Språk og kommunikasjon i profesjoner

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Språk og kommunikasjon i profesjoner

– Studiemiljø

Studiemiljø

Studiet er lagt opp som blokkundervisning med tre samlinger per semester ved NTNU i Trondheim. Samlingene vil ha god variasjon mellom dialogbasert klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver, individuelt og i grupper, og de blir fortrolige med å ta i bruk nettbaserte ressurser for blant annet samarbeid og samskriving. Det vil være fokus på responskompetanse gjennom hele studieløpet.

Studentene vil få tilbud om å delta på Masterverksted ved ISL, slik at de kan bli en del av et sosialt og faglig miljø. Masterverksted ISL er et tverrfaglig samlingspunkt for alle masterstudenter på Institutt for språk og litteratur, som tilbys etter studentenes behov med responsverksted, diskusjoner og foredrag.

Studiemiljø MSKIP

Aktiv og engasjert?

Studentdrevet tidsskrift

Instituttet huser også et tidsskrift som drives av og for studenter. Riss publiserer både anmeldelser, fagprosa og skjønnlitterære bidrag skrevet av studenter og ansatte.

Følg studentlivet på instagram

På Instagramkontoen @snakkebobla kan du følge med på studiehverdagen til studenter ved Institutt for språk og litteratur her på NTNU. 

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent