Opptak

Religionsvitenskap - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  • Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i religionsvitenskap. Minst ett av emnene RVI2125, RVI2160, RVI2175, RVI2185, RVI2195 eller emner på tilsvarende nivå, må være med i fagfordypningen.
  • Bachelorgrad med emnesamling på 80 studiepoeng som etter helhetlig vurdering kan godkjennes som fordypning i religionsvitenskap. Emnene RVI1010, RVI1030, RVI1050 og ett av RVI2125/RVI2160/RVI2175/RVI2185/RVI2195 eller tilsvarende emner må inngå i emnesamlingen. 
  • Godkjent grad fra utenlandsk institusjon av tilsvarende omfang og innhold som en norsk bachelorgrad som beskrevet ovenfor. 

Studiet har karaktergrense C i fordypningen i religionsvitenskap ved opptak.

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift


Antall studieplasser

Høst 2024: 5


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Poenggrense
2023 2,5
2022 3,8
2021 2,7
2020 2,7

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.