Hva lærer jeg

Religionsvitenskap - masterstudium

Hva lærer du?

Studiet av religionsvitenskap ved NTNU gir bred kompetanse:  

  • Generell kompetanse (undersøkelse; team-work; kunnskapsformidling) 
  • Faglig kompetanse (empirisk kunnskap; sosial/kulturell teori) 
  • Diskursiv kompetanse (perspektivitet; interkulturell kompetanse)
  • Kritisk kompetanse (samfunnskritikk; problem-deduksjon; problemløsning) 

Masterprogram religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. Du velger tema for masteroppgaven i samarbeid med veileder, og valgemner på inntil 22,5 studiepoeng kan brukes til å bygge opp spesialkunnskap i forhold til det valgte tema. Ved vår seksjon har ledende spesialister innen islamstudier, konspirasjonskultur, sørasiatiske religioner og landets eneste fulltidsstilling i judaistikk og kognitiv religionsvitenskap.

Gjennom studiet får du en innføring i vitenskapsteoretisk tenkning og vitenskapelige arbeidsmåter, og det stilles store krav til kritisk holdning og evne til selvstendig arbeid. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid, og er en første svenneprøve i metodisk, vitenskapelig skolering.