Studiemiljø

Religionsvitenskap - masterstudium

Studiemiljø

Student på masterlesesalen. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppeøvinger. Instituttet tilbyr undervisningskrefter med egen forskning som basis.

Våre masterstudenter jobber sammen i grupper, i plenumsdiskusjoner og individuelt, og får dermed god mulighet til å trene argumentasjon og analytisk tenkning. Gjennom engasjerte faglærere og stipendiater søker vi å skape en god dialog der studentene er en del av fagmiljøet.

Linjeforeningen for religionsvitenskap er Dionysos. Den arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster.

Instituttet holder til i en egen bygning sammen med filosofi, der studentene har egne masterlesesalsplasser i tilknytning til instituttbiblioteket. Samlokaliseringen gir studentene tett kontakt med de ansatte. Instituttets linjeforeninger har eget kontor i bygningen, noe som bidrar til et godt faglig-sosialt miljø.

 

Les intervju med en av våre masterstudenter