Studiets oppbygning

Religionsvitenskap - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterstudiet i religionsvitenskap består av emner og masteroppgave på til sammen 120 studiepoeng. Normert studietid er fire semester (to år). 

Hva kan du skrive masteroppgave om?

Masteroppgaven gir fordypning innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen, og gjennom valgemner på til sammen 22,5 studiepoeng får du mulighet for å fordype og spesialisere deg i tema eller metode knyttet til oppgaven. Valgemnene kan tas innenfor religionsvitenskap eller fra andre fag. Eksempler på aktuelle emner fra andre fagområder er material-/metodefordypning som feltarbeidskurs, statistikkurs og språkemner, og kan også tas som et utenlandssemester.

Lurer du på hva slags masteroppgaver studentene i religionsvitenskap jobber med? 

Her finner du en oversikt over tidligere masterprosjekter

Utenlands

Instituttet vil være behjelpelig med å finne løsninger for tilpasning av emner fra andre læresteder i mastergraden.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Lover og regler om utdanning ved NTNU