Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Erfaringsbasert masterprogram

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

– Kurskalender

EVU-Kurs Multi

Om kurslisten (KRYSSPUBLISERT)

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.