Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Erfaringsbasert masterprogram

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

– Opptak og opptakskrav

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Hvordan søke opptak?
 

Del 1: enkeltkurs

Du søker opptak til ett og ett kurs på 15 studiepoeng. 

Se oversikt over tilgjengelige enkeltkurs og søk opptak

Søknadsfrist: individuelle frister pr emne. 

Del 2 og 3: metodedel og masteroppgave

Etter at du har tatt 60 studiepoeng fra del 1 kan du søke opptak til metodedelen og masteroppgaven. Opptak til del 2 og 3 gjøres under ett. Metodedelen går over ett år og deretter skrives masteroppgaven vanligvis på ett år.

Dersom du søker innpassing av eksterne emner, laster du opp dokumentasjonen samtidig som du søker opptak. 

Søk opptak til metodedel og masteroppgave

Søknadsfrist: 1. juni (søknadsperiode 1.mars-1.juni) 


Opptakskrav
 

Opptakskrav del 1: enkeltkurs

Du må være ansatt i PP-tjenesten, eller tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving, og ha

  • bachelor med fordypning i pedagogikk eller psykologi, eller
  • gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
  • bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
  • bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
  • 3-årig faglærerutdanning, eller
  • tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning) 

For noen av emnene som inngår i del 1 gis det åpning for at andre ansatte i skole og barnehage som jobber tett sammen med PPT kan gis adgang til å søke om det er ledige plasser. Dette vil framgå av det enkelte fags emnebeskrivelsen og i utlysningen av kurset. 

Opptakskrav del 2 og 3: metodedel og masteroppgave

I tillegg til opptakskravet for del 1, må du ha:

  • Fullført del 1 eller tilsvarende utdanning. Har du tatt alle emnene hos NTNU behøver du ikke laste opp dokumentasjon på disse. Karakterutskrifter for emner som eventuelt er innpasset fra andre studiesteder må imidlertid lastes opp samtidig som du registrerer din søknad.
  • To års yrkespraksis fra den pedagogisk-psykologiske-tjenesten (PPT). Ansatte i tilliggende tjenester som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving kan også søke (for eksempel ansatte i Statped, Habiliteringstjenesten (HABU), BUP, NAV).
  • Det kreves minimum karakter C i snitt på kurs som skal inngå i masterprogrammet.

Dokumentasjon - KRYSSPUBLISERT

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden.