Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Erfaringsbasert masterprogram

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

– Studiets oppbygging


Masterprogrammet er bygd opp av tre deler:

  • Del 1: Enkeltkurs              (60 studiepoeng)
  • Del 2: Metode                   (30 studiepoeng) 
  • Del 3: Masteroppgaven   (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet på 120 studiepoeng eller ta de enkeltkursene som er mest relevant for deg. Du binder deg bare til ett og ett kurs om gangen. Det er også mulig å søke om innpassing av tilsvarende emner fra andre studieinstitusjoner.


Del 1: Enkeltkurs (60 studiepoeng)

Du velger selv hvilken rekkefølge du tar kursene i. Studieprogresjon bestemmer du også selv, men det er vanlig å ta ett kurs på 15 studiepoeng hvert semester.

Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Disse emnene er obligatoriske:

PED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltning (V2020)  15 
PED6011 Rådgivning og veiledning for PPT (H2020) 15
Emnekode Emnenavn Studiepoeng

Du velger 30 studiepoeng blant disse emnene:

PED6013 Læringsmiljø og gruppeledelse  15
PED6014 Flerkulturell kompetanse  15
PED6016 Matematikkvansker (H2020/V2021)                15
PED6022 Lederutdanning i PP-Tjenesten 30

Les mer om kursene og se når de tilbys 


Krysspublisert! Metode for tre erfaringsbaserte masterprogram: spesped, rådgivning og pedagogisk-psykologisk rådgivning

Del 2: Metode (30 studiepoeng)

Emnekode Kurs Studiepoeng

Alle emnene er obligatorisk:

PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder 15
PED6112 Statistikk 7,5
PED6113 Prosjektdesign 7,5

Metodedelen er felles for studenter på tre erfaringsbaserte masterprogram: Spesialpedagogikk, Pedagogisk-psykologisk rådgivning og Rådgivning

Undervisningen er samlingsbasert og fordelt på totalt 14 samlingsdager over ett år. 


Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Del 3: Masteroppgave (30 studiepoeng)

Du kan starte på masteroppgaven når du har fullført del 1 og 2, og oppfyller opptakskravene til masteroppgaven forøvrig. I metodeemnet MDV6113 Prosjektdesign (del 2) vil du begynne å tenke på tematikk og fremgangsmåte for den kommende masteroppgaven. Når du er klar for å starte opp med masteroppgaven får du tildelt en egen faglig veileder som rettleder deg gjennom skrivingen. Normalt bruker man ett år på masteroppgaven, men kan både bruke kortere tid - og søke om utvidelse ved behov.

Du søker opptak til del 2 (metode) og del 3 (masteroppgaven) samtidig. 


Samlingsbasert undervisning

Undervisningen gis under samlinger og som nettbasert støtte mellom samlingene. Studiet har to-tre samlinger hvert semester. Hver samling er på to til fire dager. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte student.