Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Jeg har hovedansvar for studieveiledning og administrativ oppfølging knyttet til årsstudium, bachelor og master i statsvitenskap.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner