Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og har hovedansvar for studenter på årsstudiet og bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap. Jeg koordinerer også etter- og videreutdanningstilbudet (EVU) ved instituttet.

Hos meg kan du få råd om for eksempel: 

  • Emnevalg
  • Utdanningsplan og studieløp
  • Trivsel og mestring
  • Forhold rundt eksamen
  • Utveksling
  • Jobbmuligheter

Dersom du ønsker veiledning kan du avtale tid via epost eller telefon (se kontaktinfo over), men du kan også stikke innom kontoret mitt i vanlig arbeidstid uten avtale. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner