course-details-portlet

MDV6201 - Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

- Vårt biologiske utgangspunkt
- Foreldre-barn samspill, regulering og tilknytning
- Psykisk helse i barnehage og skole
- Ungdomstidens psykologi

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha kunnskap om:
- Grunnleggende genetikk og samspillet mellom gener og miljø med tanke på psykisk helse
- Overordnede prinsipper for hjernens utvikling fra svangerskap til voksen alder
- Hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barns utvikling
- Hvordan samspill mellom barnet og nære omsorgspersoner former barns utvikling
- Typiske trekk ved barns utvikling i barnehage-, skole- og ungdomsalder
- Hvordan fenomenet psykisk helse kommer til uttrykk og varierer med alder.

Etter fullført og bestått emne skal studenten ha ferdigheter i:
- Å skrive en akademisk tekst
- Å søke opp, anvende og referere korrekt til relevant forskningslitteratur
- Å gi en tilstandsbeskrivelse av barn eller ungdom som inkluderer både individ- og systemfaktorer.

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne anvende sine kunnskap om barn og unges normalutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, egenaktivitet i gruppe, egenstudier og hjemmeoppgave som presenteres i plenum. Emnet er samlingsbasert. Minimum antall studenter: 15. Maksimum antall studenter: 30.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte
  • En godkjent hjemmeoppgave

Mer om vurdering


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteraturliste publiseres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6215 3.8 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 01.10.2020

Innlevering 02.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU