Opptak

Master i psykisk helse

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  1. Fullført bachelor i helse- og sosialfag slik som barnevern, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie og vernepleie. Bachelor i psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning og lærerutdanning kvalifiserer også for opptak. Hvis du har en annen utdanningsbakgrunn enn nevnt over, kan du få opptak etter en individuell vurdering. Du må i så fall tilfredsstille de generelle opptakskravene om fullført treårig bachelorutdanning eller tilsvarende.

  2. Gjennomsnittskarakter på C eller bedre i bachelorgraden din. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil kvalifiserte søkere rangeres etter gjeldende regler.

  3. Relevant yrkespraksis tilsvarende minst to år i 100% stilling etter fullført bachelor.

Opptak av søkere er regulert av Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Søk opptak - Søknadsweb

I Søknadsweb velger du først Masterprogram. Velg deretter 2-årige norske og internasjonale masterprogram for norske/nordiske søkere høst 2024. Les mer om Velkommen til Søknadsweb ved NTNU

For opptak til studieretningen Barn og unges psykiske helse og barnevern, velg søknadsalternativet 1700 – Psykisk helse – barn og unges psykiske helse og barnevern.

For opptak til studieretningen Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, velg søknadsalternativ 1701 – Psykisk helse – psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.