Hva kan jeg bli?

Nordisk språk og litteratur - masterstudium

Hva kan du bli?

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og tekstkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker.

En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører - eller arbeide innenfor kulturinstitusjoner,  prosjekter eller -arrangementer. En stor andel av våre studenter velger læreryrket. Norskfaget er det største faget i skolen, og norsklærere er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. 

Studiet gir et godt generelt grunnlag for arbeid med alle typer tekster. Studiet egner seg selvsagt også for studenter som vil fortsette med doktorgradsstudier. 

Møt tidligere studenter mnord

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Ansvarlig for sosiale medier i Morgenbladet

Navn: Emma Johnsen Rødli

Utdanning:

Arbeidssted: Morgenbladet

Det jeg lærte gjennom studiene fungerer som en grunnmur når jeg skal gjøre språklige valg både i redigering av tekst og når jeg lager innsalg til sosiale medier

Universitetslektor

Navn: Helle Janss Haugli

Utdanning:

Arbeidssted: NTNU

Nesten alle emnene på nordiskstudiet er på én eller annen måte innom grammatikk, og til slutt sitter man igjen med en ganske solid grammatikkunnskap. Den har jeg stor nytte av når jeg underviser i grammatikk hver dag

Lektor og forfattar

Navn: Erlend Skjetne

Utdanning:

Arbeidssted: Melhus kommune/sjølvstendig næringsdrivande

Når det gjeld forfattararbeidet, er det ingen tvil om at den kjennskapen eg gjennom studia fekk til både norsk og internasjonal skjønnlitteratur og litteraturteori, har vore av uvurderleg tyding

Universitetslektor

Navn: Daniel Kristiansen

Utdanning:

Arbeidssted: Universitetet i Stavanger

Den lingvistiske kompetansen jeg fikk gjennom studiene som står som kjernen i mitt arbeid i dag

Frilansskribent, forfattar og føredragshaldar

Navn: Kristin Fridtun

Utdanning: 

Arbeidssted: Frilans

"Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis."

Lektor

Navn: Helene Hersdal

Utdanning:

Arbeidssted: Trøndelag Fylkeskommune

Kompetansen fra studiene gjør meg trygg i jobben

Stortingspolitiker og partileder

Navn: Guri Melby

Utdanning:

Arbeidssted: Stortinget

"Det jeg har mest bruk for, er evnen til å kunne lese veldig ulike typer tekster raskt, hente ut informasjon som er relevant, forholde seg kritisk til informasjon jeg får, samt formidle det jeg mener på en saklig og god måte." 

Tekstforfatter

Navn: Kaja Falck-Ytter

Utdanning:

Arbeidssted: Visma

"Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv."