Hva kan jeg bli?

Nordisk språk og litteratur - masterstudium

Hva kan du bli?

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og tekstkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker.

En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister. De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører - eller arbeide innenfor kulturinstitusjoner,  prosjekter eller -arrangementer. En stor andel av våre studenter velger læreryrket. Norskfaget er det største faget i skolen, og norsklærere er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. 

Studiet gir et godt generelt grunnlag for arbeid med alle typer tekster. Studiet egner seg selvsagt også for studenter som vil fortsette med doktorgradsstudier. 


Kompetanse og jobbmuligheter

Hvordan kan du bruke din kompetanse i en fremtidig jobb? Les intervjuer med tidligere studenter og få tips om jobbsøking eller å starte egen bedrift. 

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Møt tidligere studenter mnord

Møt tidligere studenter