Studiets oppbygning

Nordisk språk og litteratur - masterstudium

Studiets oppbygning

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Målformskrav

Om masteroppgaven

Du kan velge mellom retningene: 

Nordisk språk I Nordisk litteratur

Mer informasjon om masteroppgaven finner du på Institutt for språk og litteraturs sider for masterstudenter

Krav om målform

Minst én av de skriftlige eksamenene i 3000-emnene må skrives på den målformen (nynorsk/bokmål) som ikke benyttes i masteroppgaven. Ved sensur vil korrekt språkføring på målformen være en del av vurderingsgrunnlaget.

Studenter som velger språklige emner i mastergraden, må avlegge eksamen i ett av SPRÅK3000-emnene, NORD3104 eller SPRÅL3500 på annen målform enn masteroppgaven.

Studenter som velger litterære emner må avlegge eksamen i LITT3001, LITT3002, NORD3100, NORD3103 eller SPRÅL3500 på annen målform enn masteroppgaven.

Studenter som er på utvekslingsopphold i det semesteret hun/han må oppfylle målformskravet, fritas fra kravet på masternivå.

Reise på utveksling? 

Les om dine utvekslingsmuligheter