Opptak

Master i operativ maritim ledelse

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Disiplinbasert master - 120 studiepoeng

Du må ha en Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minimum 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning.

Erfaringsbasert master - 90 studiepoeng

Du må ha en bachelorgrad eller tilsvarende grad på 180 studiepoeng med en relevant fagsammensetning. I tillegg er det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

Søkere som mangler disse opptakskravene kan bli realkompetansevurdert.