<h1 class="display-custom pb-4">Kontakt</h1>

Master i operativ maritim ledelse

Kontakt

Krysspublisert - Kontakt Ålesund Gjøvik

Studieveilederne våre kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen