Hva lærer jeg

Master i operativ maritim ledelse

Hva lærer jeg?