<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Master i operativ maritim ledelse

Studiets oppbygning

  • Første, andre og tredje semester består av obligatoriske emner
  • Fjerde og siste semester går med til skriving av masteroppgaven

Se studieplanen for master i operativ maritim ledelse nederst på siden.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan