<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Master i operativ maritim ledelse

Hva kan jeg bli?

Bilde jobbmuligheter mlakmo

Studenter i simuleringsrom

Kandidatundersøkelsen

Nøkkeltall for master i operativ maritim ledelse fra Kandidatundersøkelsen

100 %

Andel som er i jobb

100 %

Relevant stilling

35 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Som ferdigutdannet med master i operativ maritim ledelse får du lederkompetanse innen operativ maritim ledelse. Du blir rustet til å jobbe i ledende stillinger innen maritim næring eller i andre operative yrker. Andre operative yrker kan være politi, brannvesen, ambulansetjeneste, forsvaret og pilot/flyger.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.